Witryna korzysta z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Polityka Cookies »
zamknij

Regulamin serwisu LikeVIP.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
LikeVIP.pl

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy o regulaminie korzystania z Serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem likevip.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis LikeVIP.pl jest serwisem służącym do prowadzenia działań marketingowych w serwisach społecznościowych.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Toka Smart o numerze NIP 852-253-59-97, o numerze REGON 321221304 (zwana dalej Serwisem).
3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
4. Korzystanie z Serwisu wymaga złożenia zamówienia i zakupu odpowiedniego pakietu usług elektronicznych.
5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
6. Regulamin jest dostępny pod tym adresem: https://www.likevip.pl/content/3-regulamin oraz widoczny na każdej podstronie Serwisu włącznie ze stroną główną w dolnej części witryny, a także przy składaniu zamówienia.
7. W przypadku sporów między stronami, wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd w Szczecinie.
8. Serwis LikeVIP.pl jest serwisem pośredniczącym w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie Klienta i zajmuje się pozyskiwaniem (nie sprzedażą) interakcji np. polubień, obserwacji itp. lub wpisów tekstowych np. komentarzy itp.
9. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z Serwisem LikeVIP.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez Serwis. Informacje udzielone telefonicznie, poprzez czat i inne formy komunikacji elektronicznej mają charakter orientacyjny - regulamin na stronie sklepu, który akceptuje zamawiający stanowi pierwszorzędne i najważniejsze zasady związane z realizacją zamówień.
10. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego.
11. Zamawiający zobowiązuje się przesłać przy składaniu zamówienia prawidłowy link do posta, fanpage'a, grupy lub profilu do których chce pozyskać interakcje lub pozyskać komentarze - Serwis LikeVIP.pl nie ponosi odpowiedzialności związanej z wykonaniem usługi za brak przesłanego przez zamawiającego linku, błędnego linku lub linku strony z nałożonymi ograniczeniami kolidującymi z wykonaniem zamówionej usługi np. nie ma możliwości komentowania posta przez brak przynależności do grupy w której znajduje się post lub ma nałożone ograniczenia terytorialne.
12. Nie ma określonego jak i maksymalnego czasu w którym Serwis LikeVIP.pl pozyska interakcje lub zostaną napisane komentarze. Wiele działań wykonywanych jest ręcznie przez człowieka, a nie automat, dlatego Serwis nie ma wpływu na szybkość realizacji zamówionych usług, ale dołoży wszelkich starań, aby była usługa wykonana maksymalnie szybko. Orientacyjny czas rozpoczęcia pozyskiwania interakcji wynosi od 5 minut do 72 godzin i dopiero po upływie tego czasu idącego w parze z brakiem widocznych rezultatów pozyskiwania interakcji zamawiający może kontaktować się z Serwisem w celu zweryfikowania postępu przeprowadzanych działań i ewentualnego złożenia reklamacji po której jest możliwość dodania/uzupełnienia braków lub wymiany usługi na inną w tym samym serwisie w jakim była zamówiona usługa.
13. Jeżeli Serwis nie ma możliwości wykonać zamówionej usługi z powodu czynników niezależnych od Serwisu np. brak osób do wykonywania interakcji, zablokowanie możliwości wykonywania interakcji przez serwisy zewnętrzne, a zależy Klientowi na sfinalizowaniu zamówienia w takim przypadku Serwis ma prawo wymienić zamówioną usługę na inną po wcześniejszym kontakcie zamawiającego z Serwisem. Serwis ma prawo anulować zamówienie bez podawania przyczyn i w takim przypadku następuje zwrot środków na konto klienta lub wymiana usługi na inną w tym samym serwisie w jakim była pierwotnie zamawiana usługa.
14. Serwis LikeVIP.pl w wyjątkowych przypadkach ma prawo odmówić wykonania usługi jeżeli naruszałaby ona obowiązujące prawo lub nie ma możliwości technicznych do zrealizowania usługi np. konto nie jest publiczne (konto publiczne to taki profil gdzie zdarzenia są widoczne dla wszystkich i wszyscy mogą je komentować, dodawać polubienia i udostępniać) lub nie podano linku czy też podano błędny link do fanpage'a, grupy, profilu, posta - należy poprawnie skopiować link do posta gdzie preferowane jest to zrobić na komputerze stacjonarnym najeżdżając kursorem myszy na datę publikacji posta, a następnie kliknąć prawy przycisk myszki i nacisnąć lewym przyciskiem myszy w rozwiniętym menu kontekstowym "Kopiuj adres linku" lub "Kopiuj adres odnośnika". Wszelkie inne formy przesyłanych linków nie będą honorowane. Link można wprowadzić na stronie produktu, w wiadomości dla Serwisu lub przesłać na adres e-mail.Nie można w czasie realizowania usługi zmieniać ustawień związanych z ograniczeniami np. terytorialnymi, wiekowymi itp. Post musi być widoczny dla każdego użytkownika serwisu w jakim zamawiane są interakcje. Część usług nie jest realizowana manualnie (ręcznie przez człowieka) i takowe usługi generowane są przez serwer, który nie weryfikuje ograniczeń widoczności konta związanych z np. ograniczeniem terytorialnymi lub ograniczeniem wiekowym, dlatego po stronie Klienta jest przesłać link, który nie ma nałożonych ograniczeń. Serwis może odmówić realizacji usługi w przypadku kiedy wykryje ograniczenia kolidujące w zrealizowaniu zamówienia, ale przy zamówieniach gdzie usługa jest realizowana przez serwer, a nie ręcznie to Serwis nie ma możliwości zweryfikowania (wykrycia) ograniczeń i usługa jest wykonywana , ale nie widać efektów - serwer nie realizuje usługi ponownie ponieważ Serwis ponosi koszty związane z realizacją usługi, dlatego jest to ważne żeby nie było żadnych ograniczeń i leży to w interesie zamawiającego żeby przesłać link, który nie ma ograniczeń.
15. Nasz Serwis działa w oparciu o liczbę początkową i końcową tj. możemy dodać brakujące interakcje (o ile takowe będą) jeżeli suma początkowa interakcji plus suma zamówionych interakcji jest pomniejszona np. mając 1000 fanów/lajków (suma początkowa) i złożone zostanie zamówienie poprzez nasz Serwis zamawiając 500 fanów/lajków to po dostarczeniu zamówionych interakcji prawidłowa suma końcowa to 1500. Jeżeli suma jest mniejsza dodamy dodamy interakcje, aby uzupełnić brakującą ilość - nie ma maksymalnego czasu jaki mamy na dostarczenie brakujących interakcji. Masz prawo do otrzymania bezpłatnie brakujących interakcji jeśli ilość końcowa jest mniejsza niż powinna być (początkowa suma plus zamówiona ilość). Uzupełniamy brakujące interakcje maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia lub uzyskania końcowej ilości interakcji w zależności co pierwsze nastąpi. System pozyskuje zamówioną ilość interakcji do ilości końcowej i żeby uniknąć rozbieżności dotyczących zamówionych interakcji nie powinno korzystać się ze źródeł zewnętrznych pozyskiwania interakcji tj. zapraszania znajomych do oddania interakcji np. polubienie fanpage'a, firm trzecich pozyskujących interakcji, systemów do pozyskiwania interakcji, aplikacji do pozyskiwania interakcji, płatnych reklam, promocji na zewnętrznych serwisach generujących interakcje. Zamówienie interakcji na fanpage, profil, kanał, post itp. w których ilość interakcji podczas realizacji zamówienia spadła adekwatnie do ilości początkowej lub/i jest tendencja spadkowa w takim przypadku nie przysługuje możliwość reklamowania zamówienia.
16. Dajemy gwarancję na zrealizowanie usługi lub przy ewentualnych niezależnych od Serwisu przyczyn zamianę usługi na inną w tym samym serwisie w jakim była zamówiona usługa. Można skorzystać z udzielonej gwarancji na podstawie złożenia reklamacji. Reklamacje związane z brakującymi interakcjami (o ile takowe będą) można zgłaszać maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia lub uzyskania końcowej ilości interakcji w zależności co pierwsze nastąpi. Po stronie osoby zamawiającej jest przekazanie statystyk wskazujących na brakującą ilość interakcji i jest to bezwzględny warunek, aby móc rozpatrzyć reklamację, nasz Serwis posiada wewnętrzną bazę związaną z pozyskaniem interakcji i zostaną porównane statystyki naszego Serwisu z statystykami przesłanymi prze zamawiającego. Jeżeli w tym czasie ewentualna reklamacja nie zostanie złożona prawo do niej ulega przedawnieniu. Uzupełniamy braki w logicznych sytuacjach np. jeśli masz fanpage/profil z 5000 fanów/obserwujących, zamówione będzie od nas 500 fanów/obserwujących i złożona zostanie reklamacja na brak 1000 wówczas nie będziemy mogli uzupełnić brakującej ilości ponieważ braki będą pochodzić od poprzednich obserwujących, a nie od tego, co zostało u nas zamówione. Maksymalna ilość fanów/obserwujących/subskrypcji na fanpage'u/profilu/kanale w których mamy uzupełnić braki nie może przekroczyć 10000 i maksymalna ilość polubień/reakcji/udostępnień/wyświetleń na post/zdjęcie/film w którym mamy uzupełnić braki nie może przekroczyć 500. Minimalna brakująca ilość interakcji umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie reklamacji związanej z brakującą ilością to 10%. Analizujemy tendencję spadkową na fanpage'u, profilu lub poście i na podstawie malejącej ilości interakcji (fanów, obserwujących, polubień itp.) ma prawo do nie przyjęcia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Serwis uzupełnia brakujące interakcje 1 raz. Zamawiający składający reklamację wyraża zgodę na przekazanie nam dostępu lub uprawnień do zweryfikowania problemu od strony zaplecza danego konta, profilu lub fanpage'a. Będą wyłącznie przyjmowane pisemne reklamacje przesyłane na adres e-mail Serwisu wraz z opisaniem całego zdarzenia z załączonymi dowodami na faktyczny stan rzeczy do którego będziemy się odnosić podczas rozpatrywania reklamacji - inne formy zgłaszania reklamacji nie będą honorowane. Serwis ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego i odpowiedź.
17. Pozyskiwane interakcje w serwisie Facebook z nazwą w tytule usługi oznajmiającej Polskie pochodzenie kont tzn. od Polskich użytkowników. W serwisach gdzie nie jest określone pochodzenie użytkowników z Polski to interakcje pozyskiwane są od wszystkich użytkowników tychże serwisów tj. od osób z całego świata.
18. Bez wcześniejszej konsultacji z Serwisem nie można zamawiać kolejny raz danego produktu w momencie kiedy nie zostały pozyskane interakcje lub napisane komentarze z wcześniejszego zamówienia.
19. Serwis LikeVIP.pl nie bierze odpowiedzialności za przyszłościowe utrzymanie interakcji, komentarzy - działania realizowane przez Serwis LikeVIP.pl wykonywane są na zewnętrznych serwisach, domenach i serwerach, dlatego nie ma wpływu na to jak długo konta będą aktywne. Klient przyjmuje do wiadomości iż nasz Serwis nie gwarantuje stałych i trwałych efektów pozyskanych interakcji, komentarzy - jesteśmy firmą usługową pozyskującą interakcje, a nie handlową sprzedającą fanów, obserwacje, lajki itp. na własność, każda interakcje to zależna od wielu czynników jednostka mogąca w przyszłości zostać cofnięta poprzez skasowanie konta z której została wygenerowana lub samo w sobie konto może być skasowane przez serwis na którym znajdowała się lub użytkownika zarządzającego kontem. Serwis nie uzupełnia interakcji po zrealizowaniu zamówienia - jedynie na podstawie reklamacji uzupełniamy braki mające na celu zrealizowanie zamówienia maksymalnie w okresie 7 dni - patrz pkt 16.
20. Zamawiane usługi w Serwisie LikeVIP.pl są produktami elektronicznymi i nie ma prawa anulowania zamówienia oraz zwrotu pieniędzy przez zamawiającego, ale po wcześniejszym skontaktowaniu się z Serwisem jest możliwa wymiana usług na inne tzn. można wymienić np. polubienia/fanów na lajki pod postami, komentarze, interakcje od polskich użytkowników na interakcje od użytkowników całego świata itp. Klient akceptując regulamin Serwisu jest świadomy tego, że Serwis nie wykonuje zwrotów wpłaconych środków finansowych zarówno na całość jak i na część zamówionych usług/produktów elektronicznych i nie będzie wnosił o ich zwrot - możliwa jest wymiana usługi na inną po wcześniejszym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą pisemną przez Serwis.
21. Przy problemach związanych z pozyskaniem interakcji oraz napisaniem komentarzy jak np. brak podanego linku przy złożonym zamówieniu, stan zerowy interakcji (żeby rozpocząć realizacje zamówienia musi być minimum 1 interakcja np. 1 lajk, 1 fan, obserwujący lub większa ilość), post/profil/fanpage nie jest publiczny, zamówienie negatywnych komentarzy, treści naruszają regulamin serwisu Facebook (materiały dla dorosłych, fake newsy itp.), brak licznika subskrypcji/polubień w serwisie YouTube (nie może być prywatnego licznika - musi być widać ilość subskrypcji i polubień) kontaktujemy się z zamawiającym w celu naprawienia problemu np. przesłanie poprawnego linku, uwidocznienie przycisku umożliwiającego pozyskanie interakcji, wymiana interakcji na inną usługę (wymiana obowiązuje na ten sam serwis w jakim było złożone zamówienie). Maksymalny czas na zmianę ustawień prywatności, przesłanie poprawnego linku lub zadeklarowanie zamiennej usługi na jaką ma być wymieniona wcześniej zamówiona usługa lub jej część adekwatnie do niewykorzystanej kwoty to 72 godziny od zgłoszenia reklamacji na którą zawsze jest przewidziany okres czasu 7 dni. W przypadku kiedy nie ma odpowiedzi ze strony zamawiającego w ciągu 72 godzin anulujemy zamówienie bez zwrotu wpłaconych środków finansowych gdyż zamówienie uznaje się w takim przypadku za zrealizowane - jest to odgórnie narzucony przez operatora maksymalny czas na wznowienie realizacji usługi lub zamiana na inną usługę, która nie rozpoczęła się lub została przerwana.
22. Serwis nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez nasz Serwis narzędzi marketingowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z pozyskanych interakcji lub napisanych komentarzy. Nie ma standardów jakościowych kont z których pochodzą interakcje i nie ma możliwości wnosić reklamacji związanych z jakością kont. Zamawiający jest świadomy tego, że zamówionych interakcji, komentarzy itp., które zostały pozyskane nie można w żaden sposób cofnąć, usnąć ani ukryć lub też przerwać pozyskiwania interakcji w trakcie realizacji usługi gdyż znajdują się na zewnętrznych serwerach serwisów.
23. Klient przyjmuje do wiadomości i to akceptuję, iż Serwis może przekazać firmom zewnętrznym link zgodnie ze złożonym zamówieniem i link po przekazaniu do w/w firm nie może być edytowany ani zamówienie anulowane.
24. Klient  przyjmuje do wiadomości wraz ze wszystkimi konsekwencjami, iż Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa pomiędzy osobą zamawiającą, a firmami zewnętrznymi.
25. Obsługa fanpage'a wiąże się z przekazaniem uprawnień do zarządzania nim i jest to niezbędny element umożliwiający zrealizowanie usługi związanej z prowadzeniem fanpage'a. Po okresie 7 dni od zakończenia obsługi fanpage'a i braku przedłużenia (wykupienia) usługi na kolejny okres usuwamy uprawnienia umożliwiające do zarządzania fanpage'em.
26. Przed wcześniejszą konsultacją z Serwisem, której ustalenia będą potwierdzone pisemnie i uzgodnieniem z obsługą Serwisu zamówienie nie może być bardzie rozciągnięte w czasie niż 30 dni - powinno być zrealizowane maksymalnie w ciągu 1-go miesiąca. Wyjątkiem są usługi, które nie mogą być zrealizowane w krótszym czasie, co powoduje, że w/w okres może zostać wydłużony.
27. Nie można zmieniać linku w czasie trwania kampanii mającej na celu pozyskanie interakcji lub/i zmieniać profilu, fanpage'a, posta na prywatny oraz nakładać ograniczeń terytorialnych.
28. Wybór dokumentu rozliczeniowego potwierdzającego płatność za usługę jest wyłącznie na etapie składania zamówienia tzn. jeżeli podany zostanie NIP firmy zamawiającego w takim przypadku wystawiany jest rachunek dla podmiotu mającego działalność gospodarczą (firmę) natomiast jeżeli nie zostanie wprowadzony NIP przy składaniu zamówienia automatycznie jest wystawiany rachunek dla osoby prywatnej - jest to decyzja wiążąca i nie można zmienić dokumentu rozliczeniowego z rachunku dla osoby prywatnej na rachunek dla podmiotu posiadającego działalność gospodarczą (firma z NIP) i odwrotnie. Bez znaczenia jaki zostanie wybrany dokument rozliczeniowy Serwis zawsze do każdego zamówienia wystawia potwierdzenie płatności, które na życzenie Klienta przesłane drogą elektroniczną (e-mail) jest wysyłane na wskazany adres e-mail lub jeżeli nie zostanie wskazany adres e-mail to dokument przesyłamy w odpowiedzi na wiadomość.
29. Opisy produktów mają charakter podglądowy/orientacyjny i mogą różnić się od faktycznego stanu oferowanych interakcji.
30. Polubienia (lajki) i reakcje w serwisie Facebook mogą być pozyskiwane od z kont użytkowników (osoby prywatne) lub z fanpage'y.
31. Maksymalne zamawiane ilości w serwisach obsługiwanych przez firmę Toka Smart*:
* Sumuje się wszystkie zamówienia z wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez firmę Toka Smart tj. LikeVIP.pl, GoodClicks.pl, ExpertLike.pl, Lajki-sklep.pl, FastLike.pl tzn. nie można zamówić więcej interakcji łącznie z wszystkich stron niż zostały przewidziane poniższe limity czyli nie można zamówić np. ze strony LikeVIP.pl i ExpertLike.pl więcej niż 500 fanów ponieważ przekracza to łączną ilość maksymalną ilość jaką można zamówić - jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością interakcji skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail abyśmy mogli indywidualnie zweryfikować możliwości pozyskania większej ilości interakcji.
a) maksymalna ilość zamówionych fanów z Polski w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 500* na 1 fanpage,
* Fanów na fanpage należy 1 raz zamówić (bez domawiania) tzn. jak chcemy pozyskać np. 500 fanów to należy zamówić w jednym zamówieniu 500, a nie np. 100 + 100 + 200 + 100. Każde domawianie fanów (zamawianie "na raty") powoduje wolniejsze ich pozyskiwanie w przyszłych zamówieniach lub/i finalnie mniej fanów do pozyskania niż w/w maksymalna ilość, dlatego zalecamy zamówić tyle fanów ile potrzebujemy żeby uniknąć domawiania natomiast jak komuś zależy na domówieniu jest to możliwe, ale po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu - rozpatrujemy indywidualnie każdy przypadek.
c) maksymalna ilość zamówionych obserwacji z Polski w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 200 na 1 fanpage/profil*,
Usługi pozyskania obserwacji i polubień strony (fanpage) w serwisie Facebook łączą/pokrywają się ze sobą - zamawiając jedną i drugą usługę do jednego fanpage'a pokryją się ze sobą kliknięcia użytkowników za co serwis nie bierze odpowiedzialności i w takim przypadku nie kwalifikuje się takowy brak obserwacji do uzupełnienia na podstawie reklamacji ponieważ będą one pozyskane tylko nadpisane polubieniami. Obserwacje mogą być zamówione niezależnie od polubień natomiast polubienia strony są zawsze z obserwacjami. Obserwacje zawsze są w pierwszej kolejności pozyskiwane, a następnie polubienia strony. Jeżeli użytkownik zostanie obserwującym, a następnie polubi stronę nastąpi nadpisanie obserwacji polubieniem co w finale spowoduje dodanie polubienia przy czym ilość obserwacji nie wzrośnie. Obowiązujące limity dotyczące maksymalnego zamówienia polubień i obserwacji strony w serwisie Facebook są wspólne i można zamówić maksymalnie 500 polubień. Jeżeli zamawiane są obserwacje w ilości 200 w związku z tym, że usługi łączą się ze sobą to pozostaje maksymalna ilość polubień do zamówienia 300 (200 obserwacji + 300 polubień = 500 polubień co stanowi limit). Nie powinno się zamawiać 500 polubień i 200 obserwacji strony do tego samego fanpage'a ponieważ limit zostanie przekroczony o 200. W rzeczywistości w sytuacji kiedy zamówione zostanie 500 polubień i 200 obserwacji strony zostanie 200 obserwacji nadpisanych przez polubienia powodując finalną ilość 500 polubień i 500 obserwacji (200 obserwacji zostanie nadpisanych).
d) maksymalna ilość zamówionych udostępnień w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 30 na 1 post lub stronę,
e) maksymalna ilość zamówionych lajków z Polski* w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 300 na 1 post lub 200 lajków pod komentarz oraz 200 reakcji z Polski* (super, wow, haha) pod 1 post lub komentarz,
* Lajki i reakcje pod postem z Polski łączą się ze sobą tzn. zamawiając różne reakcje i standardowe lajki ich finalna ilość na 1 post nie może przekroczyć w/w wartości np. można zamówić 50 wow, 50 super, 50 haha, 50 lajków, ale nie można zamówić do 1 posta np. 100 wow, 100 super, 100 haha, 100 lajków ponieważ finalna ilość wyniesie 400, co w efekcie spowoduje przekroczenie maksymalnej ilości lajków/reakcji na 1 post lub komentarz.
f) maksymalna ilość zamówionych komentarzy w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 200 na 1 post,
g) maksymalna ilość zamówionych głosów w ankiecie w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 200 na 1 ankietę,
h) maksymalna ilość zamówionych dołączeń* do wydarzenia i interesowania* się wydarzeniem w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 200 na 1 wydarzenie,
* Dołączenie i interesowanie się wydarzeniem łączą się ze sobą tzn. zamawiając jedną i drugą usługę nie może przekroczyć 200 dołączeń/zainteresowań np. można zamówić 100 dołączeń i 100 zainteresowań się wydarzeniem, ale nie można zamówić do 1 wydarzenia np. 200 dołączeń i 200 zainteresowań ponieważ finalna ilość wyniesie 400, co w efekcie spowoduje przekroczenie maksymalnej ilości 200 dołączeń/zainteresowań na 1 wydarzenie.
i) maksymalna ilość dołączeń do grupy w serwisie Facebook z wszystkich zamówień łącznie to 200 na 1 grupę,
k) interakcje z serwisów w których nie ma zaznaczonego, że konta pochodzą z Polski nie mają maksymalnej ilości jaką można zamówić z wszystkich zamówień łącznie, ale musi zostać zakończone jedno zamówienie żeby można było zamówić kolejne interakcje - patrz pkt 18.
Serwis nie odpowiada za zamówienie większej ilości interakcji niż przewidziane są limity i w takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za nadmiarową ilość zamówionych interakcji ani reklamacja tytułem uzupełnienia brakującej ilości interakcji.
32. Link do fanpage'a, profilu lub posta przesyłany do Serwisu w celu realizacji zamówienia powinien mieć standardowy format - nie powinien być mobilny.
Przyjmowane pozytywnie i uważane za prawidłowe wzory linków w serwisie Facebook i Instagram:
FACEBOOK
a) link do fanpage'a
https://www.facebook.com/facebookappPolska
b) link do zdjęcia
https://www.facebook.com/facebookappPolska/photos/a.532606450499099/734582746968134/?type=3&theater
c) link do filmu
https://www.facebook.com/facebookappPolska/videos/786074068493009
d) link do posta
https://www.facebook.com/facebookappPolska/posts/728566584236417
e) link do komentarza
https://www.facebook.com/facebookappPolska/posts/734583530301389?comment_id=767445093681899
(inne formaty linków nie są zgodne i najlepiej skontaktować się z nami w celu zweryfikowania poprawności linku do jakiego mamy pozyskać interakcje)
INSTAGRAM
a) link do profilu
https://www.instagram.com/instagram/
b) link do zdjęcia
https://www.instagram.com/p/B5GItO7Ay8v/
YOUTUBE
a) link do kanału
https://www.youtube.com/channel/UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ
b) link do filmu
https://www.youtube.com/watch?v=abcdef12345

Nie świadczymy usług pisania recenzji, opinii, czy rekomendacji konsumenckich. Nie ma możliwości promowania wszystkich treści tj. szerzących nienawiść, opinii, recenzji na temat usługi/produktu/firmy, rekomendacji,  obraźliwych treści, treści niezgodnych z prawem, materiałów o charakterze erotycznym lub namawiających do popełnienia czynu niezgodnego z prawem lub dobrymi obyczajami, treści mających charakter manipulacyjny, nieuczciwych ofert handlowych, ofert związanych ze zdrowiem i medycyną, ofert związanych z bankowością i finansami, sprzedażą alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków, materiałów mających związek z bronią, materiałów politycznych. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia jeśli treści komentarzy mają służyć do łamania prawa czy też opiniowania usług, produktów oraz firm.

Opinie znajdujące się na stronie nie są w żaden sposób weryfikowane i nie należy się nimi sugerować. Każda osoba może dodać opinie na stronie, dlatego też nie powinny mieć znaczącego wpływu ani też być bodźcem do decyzji zakupowej. Pamiętajmy, że świadomy klient to taki, który sam weryfikuje jakość oraz przeznaczenie usługi jaką jest zainteresowany.

Dopełnienie warunków zamawiania linków SEO:

TREŚĆ

Przy standardowym linkowaniu treści są generowane automatycznie i mogą być powielone w zależności od wybranego pakietu linkowania oraz tekst może być w różnych językach. Jest możliwość opcjonalnego zróżnicowania tekstów na linkowanych stronach na 2 sposoby:

- można w odpowiedzi na naszego maila razem z przesłanymi linkami i słowami kluczowymi dostarczyć nam 1 tekst w którym słowa zostaną przez nas wymieszane, dzięki czemu uzyskamy wiele unikalnych tekstów, które wykorzystamy do utworzenia stron z linkami.

- można zamówić dodatkowo napisanie przez nas tekstu - utworzona treść zostanie wykorzystana do procesu linkowania (słowa zostaną tak samo jak w pierwszej opcji wymieszane przez nas, dzięki czemu uzyskamy wiele unikalnych tekstów).

* niektóre strony będą mogły zawierać te same treści, ale utworzenie niestandardowych tekstów zmaksymalizuje ich różnorodność i tym samym unikalność stron w których będą znajdowały się linki.

** w niektórych aukcjach z linkowaniem ze względu na swoją specyfikę nie ma możliwości dodawania treści np. linki z profili na forach i w takich przypadkach nie wysyła się swoich treści ani nie zamawia napisania przez nas tekstów (napisane jest gdzie można przesłać treść).

*** przesłanie treści nie gwarantuje, że będą one dodane do linkowanych stron, a jednynie zwiększa szanse na ich pojawienie się (największe prawdopodobieństwo, że zostaną dodane wskazane treści jest np. w linkowaniu na polskich domenach lub domenach z DA70) ponieważ system czasami nie ma możliwości dodać wskazanej treści lub strona będzie to uniemożliwiała czy też będzie tego inna przyczyna niezależna od nas.

SŁOWA KLUCZOWE - ANCHOR TEXT

Przy zamawianiu linków anchor może różnić się od przesłanych słów kluczowych i wynika to ze specyfiki danego serwisu i rodzaju linkowania np. może być przesłane słowo kluczowe "xyz", a anchor finalnie może być "homepage" lub może być linkiem url "https://www.example.com" czy też w dowolnej innej firmie na co nie mamy wpływu, a także do linkowania mogą być wykorzystywane skracacze linków, które prowadzą do strony docelowej, co też zmienia postać linka na stronie.

BAZA LINKÓW

Mamy możliwość przesłania ilości unikalnych domen* jakie możemy wykorzystać do linkowania. Ilość domen jest zmienna, dlatego nie ma takowej informacji na stronie usługi, ale bez problemu możemy wysłać ile w bazie jest unikalnych domen w danym czasie do których możemy dodać linki - wystarczy wysłać do nas maila z zapytaniem o ilość unikalnych domen wskazując usługę lub nazwę pakietu linków to z chęcią udzielimy takową informację.

* system maksymalizuje ilość unikalnych domen do linkowania, ale możliwe jest dodanie wielu linków do tych samych domen/stron internetowych do których system dodaje linki stąd też mogą się powtarzać i dzieje się to np. gdy zamawiane jest dużo linków do danej domeny (strony internetowej) przez co system nie może w pełni zróżnicować bazy domen/stron internetowych do których dodaje linki z przyczyn niezależnych od nas (ilość stron w bazie jest ograniczona i jest zależna od usługi/rodzaju linkowania oraz okresowo zmienia się).

WYKLUCZONE DOMENY - TREŚCI OBJĘTE OGRANICZENIAMI I NIEDOZWOLONE

Pozyskujemy linki do wszystkich domen, ale zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdej witryny, która naszym zdaniem nie spełnia w wystarczającym stopniu standardów jakości. Nie akceptujemy ani nie zezwalamy na następujące rodzaje treści:

Treści dla dorosłych: nie zezwalamy na wszelkiego rodzaju treści erotyczne: teksty, obrazy, dźwięki lub filmy, które można zinterpretować jako sugerujące treści erotyczne. Witryny promujące randki, randki dla swingersów, seks-zabawki, kluby ze striptizem, filmy dla dorosłych, transmisje na żywo z podtekstem seksualnym, gry fabularne z podtekstem seksualnym itp.

Nadużywanie i uzależnienie od narkotyków: nie zezwalamy na zawartość narkotyków rekreacyjnych: heroiny, kokainy, Viagry, marihuany, tytoniu itp.

Hazard: nie zezwalamy na żadne treści, które ułatwiają, promują lub są w jakikolwiek sposób powiązane z hazardem internetowym lub zakładami jakiegokolwiek rodzaju. Przykłady treści związanych z hazardem podlegającym ograniczeniom: kasyna fizyczne, strony, na których użytkownicy mogą obstawiać pokera, bingo, ruletkę, Judi, automaty, loterie itp.

Alkohol: nie zezwalamy na wszelkiego rodzaju treści związane z alkoholem, zarówno w przypadku alkoholu, jak i napojów przypominających alkohol: piwa, wina, szampana, destylowanych napojów spirytusowych itp.

Oszustwa: nie zezwalamy na zawartość oprogramowania lub instrukcji hakerskich, fałszywych dokumentów i usług oszukiwania akademickiego.

Nieodpowiednie treści: nie zezwalamy na treści szokujące ani promujące nienawiść, nietolerancję, dyskryminację lub przemoc, zastraszanie lub zastraszanie jednostki lub grupy, dyskryminacja rasowa, akcesoria związane z nienawiścią do grup, okrucieństwo wobec zwierząt, morderstwo, samookaleczanie, wymuszenie lub szantaż.

Niebezpieczne produkty lub usługi: nie zezwalamy na zawartość niektórych produktów lub usług, które powodują szkody, szkody lub obrażenia ciała: sprzęt ułatwiający zażywanie narkotyków, broń, amunicja, czarna magia, inne szkodliwe produkty lub usługi.

Witryny ze złą historią: nie zezwalamy na przesyłanie domen kradzionych, wykorzystywanych do celów łamiących prawo, zbanowanych przez Google lub/i inne wyszukiwarki internetowe systemy do pozyskiwania linków.

Mamy również prawo do odrzucenia witryn, które nie są zgodne z naszymi standardami. Stosujemy połączenie oceny automatycznej i ludzkiej, aby zapewnić zgodność treści witryny z naszymi zasadami.

Jeśli nie masz pewności, że Twoja witryna jest zgodna z naszymi standardami skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy przed złożeniem zamówienia - wystarczy przesłać do nas link do domenami do której chcesz pozyskać linki, a wyślemy informację czy możemy pozyskać linki do wskazanej witryny.

Linkowanie - dodatkowe informacje:

Usługa dotyczy pozyskania linków do wskazanej strony internetowej i nasza firma nie gwarantuje osiągnięcia konkretnej pozycji w określonym czasie ponieważ nie jest to zależne od nas tylko od wyszukiwarek internetowych takich jak Google, Bing, Yahoo i potrzeba od kilku tygodni do kilku miesięcy, aby zweryfikować rezultat linkowania. Efekty pozycjonowania w wyszukiwarkach uzależnione są od wielu czynników takich jak optymalizacja strony (np. optymalizacja kodu, szybkość wczytywania), działań prowadzonych wcześniej, konkurencyjności oraz ilość słów kluczowych, a także od czasu linkowania do momentu kiedy dana wyszukiwarka internetowa odnajdzie link i zostanie zaindeksowany. Nie jesteśmy w stanie określić bezpieczeństwa linkowania oraz trwałości dodanych linków. Nie oferujemy kasowania dodanych linków. Kupujący powinien być świadomy tego, że pozycjonowanie jako manipulacja wynikami wyszukiwania wyszukiwarek internetowych jest niezgodne z ich wytycznymi. Jako sprzedający nie mamy wiedzy jaką reputację ma domena do której są zamawiane linki i jakie działania podejmował, podejmuje i zamierza podejmować właściciel strony internetowej. Zamówienia nie są rozliczane w oparciu o osiągnięte pozycje w wynikach wyszukiwarek internetowych jak i nie możemy zagwarantować w jakim czasie strony z linkami zostaną zaindeksowane przez wyszukiwarki internetowe i czy to nastąpi ponieważ jest to uzależnione od czynników na które nie mamy bezpośrednio wpływu, dlatego powyższe aspekty nie będą mogły być uwzględniane jako argument reklamacji.

Linki i słowa kluczowe nie mogą zawierać w sobie znaków interpunkcyjnych np. nie może zawierać w sobie link przecinka "," ponieważ przecinki służą do rozdzielania poszczególnych linków i słów kluczowych. Błędnie podane dane nie mogę być podstawą do reklamacji. W miarę możliwości sprawdzamy czy w linkach nie ma przecinków i gdy po weryfikacji natrafimy na taki przypadek to kontaktujemy się z zamawiającym, aby poprawił przesyłane dane i przesłał prawidłowe wartości, ale to po stronie zamawiającego leży poprawne przesłanie wytycznych do linkowania, co sprawia, że zamawiający bierze za to odpowiedzialność.

W naszej wewnętrznej bazie danych listę linków do linkowanej domeny przetrzymujemy 7 dni i jeżeli będą błędy w realizacji zamówienia zamawiający powinien w tym czasie zgłosić uwagi dotyczące zamówienia w odpowiedzi do wysłanego raportu, a zostaną bezpłatnie uzupełnione braki. Po tym czasie nie możemy zagwarantować bezpłatnego uzupełnienia braków i nie będzie mogło to stanowić argumentu do reklamacji - do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

II. Rejestracja

1. Aby móc korzystać z Serwisu LikeVIP.pl rejestracja konta nie jest konieczna.
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.
4. Rejestracja w Serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
5. Rejestracja w Serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV. Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie przepisów Ustawy z 1 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa się niniejszą Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu internetowego likevip.pl

1. Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia

a) Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego, przy użyciu serwera znajdującego się w siedzibie i serwerowni firmy Kylos oraz na podstawie umowy, serwerów znajdujących się w profesjonalnym centrum przetwarzania danych należącym do Kylos sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 18.
b) Zastosowano następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:
• Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym ognioodpornymi drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C,
• Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem całodobowej kontroli dostępu,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych,
• Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest nadzorowany przez służbę ochrony podczas nieobecności pracowników,
• Zastosowano System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni,
• Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy,
• Dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe jest ograniczony do przeszkolonych pracowników firmy Kylos,
• Zapewniona jest ochrona fizyczna pomieszczeń.

2. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

a) Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,
b) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
c) Fakt uzyskania dostępu do danych odkładany jest w logach systemowych,
d) Zastosowano systemowe środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych,
e) Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia,
f) Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej,
g) Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity,
h) Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

3. Struktura zbiorów danych osobowych

W ramach systemu informatycznego przetwarzane są dwa zbiory danych osobowych:

a) Zbiór podstawowy likevip.pl zawierający:
• Numer porządkowy,
• Adres e-mail,
• Imię i nazwisko,
• Adres korespondencyjny,
• Nr telefonu,
• Datę rozpoczęcia przetwarzania danych.
b) Dane obydwu zbiorów przechowywane są w tabelach bazy danych MySQL, zainstalowanej na zaszyfrowanej partycji serwera wirtualnego. Dostęp do zbioru danych ma wyłącznie administrator danych osobowych oraz osoby przez niego pisemnie upoważnione.
c) Kopia danych osobowych tworzona jest w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego Excel (.xls lub .xlsx), a następnie drukowana. Po wydrukowaniu plik zawierający kopię danych osobowych zostaje trwale usunięty z nośnika elektronicznego.

4. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
• Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do dostępu do zbioru danych osobowych,
• Kontroluje prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
• Podejmuje odpowiednie działania w przypadku stwierdzenia naruszeń zabezpieczeń,
• Podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ciągłości działania systemów zabezpieczających dane osobowe.
b) Procedura w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych:
• Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
• Do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
- Niezwłocznie podjąć działanie w celu powstrzymania skutków naruszenia bezpieczeństwa,
- Ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa,
- Podjąć niezbędne działania w celu udokumentowania przypadku wystąpienia incydentu,
- Nie opuszczać miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
• Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu:
- Wyjaśnienia incydentu,
- Ograniczeniu negatywnych skutków incydentu,
- Zapobieżenia pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości,
- Zgłoszenia wystąpienia incydentu do odpowiednich organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.

5. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

6. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony internetowej tj. statystyki i analiza odwiedzin Serwisu.

7. Narzędzia analityczne

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Toka Smart w celu marketingowym, analitycznym i statystycznym.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych jest narzędzie analityczne Google Analytics.

8. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych, statystyk i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Każda zarejestrowana osoba ma możliwość zgodnie z prawem bycia zapomnianym do samodzielnego usunięcia konta w Serwisie internetowym logując się na swoje konto i przechodząc na podstronę Moje konto.

9. Prawa internauty

• Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania,
• Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki lub wdrożenia dodatku do przeglądarki internetowej, który umożliwia zablokowanie usługi Google Analytics.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych

Administratorem danych jest:
Toka Smart o numerze NIP 852-253-59-97, o numerze REGON 321221304.
Telefon: 500-688-633
E-mail: [email protected]

11. Podmioty przetwarzające dane osobowe

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Kylos sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP: 9471960052 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
b) iFirma sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 w celu korzystania z systemu iFirma, w ramach którego są generowane i wysyłane do Użytkowników rachunki dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego,
c) CashBill, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801 w celu przyjmowania opłat z produkty i usługi sprzedawane za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego.